zmiany w projekcie

Istnieje możliwość dokonania zmian w projekcie, takich jak:

Cena modyfikacji jest ustalana indywidualnie i kosztuje 20-120 zł.